NOWOŚĆ!!!
System kabli grzejnych dedykowanych do rynien kwadratowych

Opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo Twojego domu. System Galeco BEZOKAPOWY z zastosowanym systemem kabli grzejnych będzie zapobiegać gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, co zapewni Ci spokój i uśmiech na długie lata..

  1. Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych
  2. Samoregulujący polimer przewodzący
  3. Izolacja z modyfikowanej poliolefiny
  4. Ekran – folia AL/PET
  5. Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych
  6. Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa bezhalogenowego

В условиях жесткой, а порой и не совсем честной конкуренции для долговременного успеха в бизнесе, необходимо развитие, путем создания новаторских разработок и решений.

Szczepan Buryło
Prezes Zarządu

еще

Cистема Galeco BEZOKAPOWY -  скрытая система

является инновационной водосточной системой, предназначенной для монтажа в теплоизоляции зданий, которые не имеют традиционного карнизного свеса.

Инновационность БЕЗКАРНИЗНОЙ

системы основана на соединении кронштейна с экраном при помощи замка-защелки.

Новая система Galeco BEZOKAPOWY -  скрытая система

Запроектирована специально для нестандартных проектов жилых зданий и небольших промышленных объектов, не имеющих классических карнизных свесов.